history

historie

                 74x87_vvz_2015               images            zwolsche-boys-1918_400x400

Historie VVZ

SVO VVZ ( Samenwerking Vrouwen Opleiding Vrouwen Voetbal Zwolle) is opgericht op 01-07-2014.
VVZ is geen vereniging, maar een samenwerkingsverband van Zwolsche Boys en ZAC, wat betreft het meisjes- en damesvoetbal. Door samen te werken kunnen de teams beter samengesteld worden en kan het niveau op een hoger peil komen. De wedstrijden en trainingen vinden zowel plaats op de velden van Zwolsche Boys als op de velden van ZAC.
VVZ heeft een eigen stuurgroep, verschillende werkgroepen en een eigen Technische Commissie, die allen nauw samenwerken met Zwolsche Boys en ZAC. Zij zetten zich allen in om het meisjes- en damesvoetbal op een goed niveau te brengen. Het streven is om o.a.alleen gediplomeerde trainers voor de selectieteams aan te stellen.
SVO VVZ heeft sinds seizoen 2015/2016 haar eigen logo wat is samengesteld uit de kleuren van ZAC en Zwolsche Boys, met daarnaast een derde kleur. Deze kleur is een mix van de kleuren van ZAC en Zwolsche Boys en geeft daarmee de samenwerking aan. Het tenue waarin gespeeld wordt is een zwart shirt, een zwart broekje en witte sokken.